Mariacka Gallery
ul. Mariacka 29
80-833  Gdańsk
Żuraw Gallery
Długie Pobrzeże 29
80-888 Gdańsk